Kontakt konferencije

InSSED 2015

Web: www.inssed.com

Email: info@inssed.com / inssed2015@gmail.com


Menadžerica konferencije mr. sci. Amra Tuzović:

+387 61 225 299


Konferencijski ured

mr Jasmin Hrnjić, voditelj ureda

e- mail: jasminhrnjic@gmail.com

Irmela Mujkić, T&A kordinatorica (tehnička i administrativna koordinacija)

e-mail: irmela_mujkic@hotmail.com

mr sci Dženan Kos, član

e-mail: dzenan.kos@eft.ba

Azra Mustafica, član

e-mail: azramustafica@gmail.com

 

Inženjering Tim Konferencije

mr Maid Omerović, voditelj Tima

e-mail: maid.omerovic@gmail.com

Aljo Delić, koordinator Tima

e-mail: aljo.delic@sapna.ba

Jasmir Smailbegović, grafički asistent Tima

e-mail: jasmir.smailbegovic@gmail.com


Edukacijski fakultet Travnik

Web: www.eft.ba

Email: info@eft.ba

Tel: +387 30 540 876


Olimpijski komitet BiH

Web: www.okbih.ba

Email: okbih@okbih.ba

Tel: +387 33 226 414 

Copyright © 2015, InSSED. All Rights Reserved.