Poziv za radove

Sažeci radova trebaju biti napisani na jednom od jezika naroda BiH i na engleskom jeziku, koji je uz BH jezik službeni jezik konferencije.

Rokovi:

Rok za prijavu sažetaka: 27. Januar 2015

Obavijest o prihvaćanju / odbijanju: 1. Februar  2015.

Konferencija Datumi: Travnik, Vlašić (Bosna i Hercegovina), 13.-15. Februar

Copyright © 2015, InSSED. All Rights Reserved.