Registracija

Konferencija InSSED 2015 ponudila je nekoliko oblika učešća:

1. Učesnik u Programskom dijelu Konferencije sa prezentacijom rada – prema odluci Naučnog odbora. U tom slučaju autor koji prezentira rad  uplaćuje iznos kotizacije koji je predviđen za autore radova – prisustvo na Konferenciji.

Ostali autori koji se pojavljuju na radu i žele prisustvovati Konferenciji plaćaju iznos kotizacije koji je predviđen za Učesnike ( tabela Kotizacija ).

Navedeno se odnosi i na autore radova koji ne učestvuju u Programu ali su radovi odabrani za Zbornik ili Časopi i prijavit će se i u digitalnu InSSED biblioteku  a autori su prisutni na Konferenciji.

Koautori rada koji se prezentira i koji ne prisustvuju Konferenciji ne plaćaju Kotizaciju i ne ostvaruju pravo na sadržaje koje Kotizacija obuhvata.

Šta sve obuhvata ovaj oblik Kotizacije objašnjeno je pod stavkom 1. „Za autore radova – prisustvo na Konferenciji“.

2. Virtualna prijava – bez prisustva autora na Konferenciji – mogućnost prijave putem on – line mreže koja će kroz Virtualni konferencijski blok ponuditi prisutnim učesnicima da pogledaju radove i ostvare komunikaciju sa autorom ukoliko to budu željeli.

Iznos kotizacije za ovakav oblik prijave naveden je u tabeli Kotizacije pod naslovom Virtualna prijava – bez prisustva na Konferenciji.

Objašnjenje šta sve obuhvata Korizacija za Virtualnu prijavu nalazi se u tački 2.“Virtualna prijava“

3. „Učesnik konferncije„ je kategorija pod kojom se mogu prijaviti koautori na radovima, doktoranti Edukacijskog fakulteta i svi ostali koji žele prisustvovati Konferenciji.

Iznos kotizacije za ovakav oblik prijave naveden je u tabeli Kotizacije pod naslovom Učesnik.

 

Objašnjenje šta sve obuhvata Korizacija za Učesnika  nalazi se u tački 3.“Učesnik“ .

Kotizacija – tabelarni prikaz

Oblik registracije s obzirom na vrijeme  registarcije

Iznosi kotizacije s obzirom na oblik  učešća na Konferenciji

Za autore radova – prisustvo na Konferenciji :

1. Učešće u Programu

jedan rad – jedan prezenter.

2. Rad ide u Zbornik ili Časopis – jedan rad – jedna prijava – prisustvo jednog od autora

Virtualna prijava – bez prisustva na Konferenciji :

Jedan rad bez obzira na broj autora

Učesnik:

1. Koautori

2. Doktoranti EFT

3. Ostali koji žele  prisustvovati Konferenciji

Rana registracija

do 27  januara 2015.

150 KM

80  KM

100 KM

Standardna registracije:

od 28 januara  do 10. Februara  2015.

200 KM

100 KM

150 KM

Kasno registracije:

Nakon 10. februara

250 KM

150 KM

200 KM

*Uputstvo za uplatu i računi na koje se vrši uplata kotizacije nalaze se u Obrascu za registraciju koji možete preuzeti na dnu stranice, na postavljenom linku.

Što je uključeno u kotizaciju?

1. Za autore radova – prisustvo na Konferenciji 
Usmene i poster prezentacije

 

 • Objava sažetaka u publikacijama Konferencije.
 • Mogućnost praćenja usmenih i poster prezentacija.
 • Pristup internetskoj zoni  - WiFi veze.
 • Štampani  Program konferencije.
 • Publikacije konferencije u printanom i CD formatu.
 • Uključivanje prihvaćenih radova u InSSED digitalnu biblioteku.
 • Materijal  konferencije.
 • Akreditacioni materijal.
 • Koktel dobrodošlice, petak,13.02.2015.
 • Ručak, Edukacijski fakultet,  subota,14.02.2015.
 • Turistići obilazak Vlašića i Travnika u pratnji turističkog vodića.
 • Organizacija  Fan day: Snježne čarolije Vlašića kroz skijanje i pješaćenje  takmičenje i rekreacija – sudionici biraju vrstu zabave koja će uz stručno osoblje biti realizirana sa prigodnim sadržajima: Škola skijanja,Promo ski utrka te jednodnevni Ski pass. Prilikom registracije izvršiti prijavu za odabrani sadržaj.
 • Certifikat i potvrda o učešću.
 • Posebna pogodnosti: Posebne cijene za smještaj u hotelu gdje se održava Konferencija .

 

2. Virtualna prijava

 • Objava prihvaćenih prezentacija na web stranici konferencije sa pravima praćenja i učešća u konferencijskom forumu.
 • Uključivanje prihvaćenih radova u InSSED digitalnu biblioteku.
 • Uključivanje virtualne prezentacije u konferencijskom virtualnom dijelu.
 • Skype predstavljanje virtualnog autora i pozdravno obraćanje.
 • Objava prezentacije u InSSED 2015 publikacijama.
 • Konferencijski  materijal.
 • Potvrda o sudjelovanju.
 • Dostavljanje materijala i potvrde nakon konferencije.

3. Učesnici

 • Mogućnost praćenja usmenih,poster i virtualnih prezentacija.
 • Pristup internetskoj zoni  - WiFi veze.
 • Štampani  Program konferencije.
 • Publikacije Konferencije u printanom i CD formatu.
 • Materijal  konferencije.
 • Koktel dobrodošlice, petak,13.02.2015.
 • Ručak, Edukacijski fakultet,  subota,14.02.2015.
 • Turistići obilazak Vlašića i Travnika u pratnji turističkog vodiča.
 • Organizacija  Fun day : Snježne čarolije Vlašića kroz skijanje i pješačenje  takmičenje i rekreacija sudionici biraju vrstu zabave koja će uz stručno osoblje biti realizirana sa prigodnim sadržajima.
 • Akreditacioni materijal.
 • Certifikat i potvrda o učešću.

 

U prilogu možete preuzeti obrazac za registraciju.

Isti je potrebno popuniti dostaviti na e-mail adresu: inssed2015@gmail.com

Napomena  za registraciju

1. Jedan autor može prijaviti najviše dva rada.

2. Neophodno je da izvršite registraciju ispunjavanjem Obrasca za registraciju i dostavljanjem na naznačeni e-mail,  kako bi dobili pristup web sadržaju Konferencije.

3. Uslov za učešće na Konferenciji je dostavljeni Obrazac za registraciju.

4. Uplata za kotizaciju se može uraditi na dan dolaska u Konferencijskom uredu u iznosu zavisno od vremena registracije ( rana, standardna ili kasna) odnosno dostavljanja Obrasca za registraciju.

Copyright © 2015, InSSED. All Rights Reserved.