Vrste učešća

Učesnici mogu predstaviti svoje projekte u tri modaliteta: lično (bilo usmeno ili poster prezentacija) ili  virtualno (bez prezentacije  autora).

Usmeno izlaganje

Svaka prezentacija će trajati 15 minuta, a bit će predstavljena u paralelnim blokovima konferencije. Učesnici će biti obaviješteni o svom izlaganju i satnici u programu  15 dana prije događaja. Ako učesniku ne bude odgovarao planirani datum i satnica  potrebno je poslati e-mail sa prijedlogom termina za satnicu u programu  u najkraćem mogućem roku .

Poster prezentacija

Odabrani Plakati će biti izloženi tokom konferencije  u poster  prezentacijskom bloku. Poster sekcije pružaju  priliku autoru da prikaže rezultate i zaključke svojih radova.

Virtualni prikaz

Ako učesnik želi  rad za objavu u InSSED 2015 publikaciji, a nije u mogućnosti prisustvovati konferenciji , može se registrirati za "virtualne prezentacije". Registrirani virtualni autori će dobiti kopiju InSSED 2015 sažetaka i potvrdu o sudjelovanju .

Sve informacije o virtualnom sudjelovanje ovdje.(link)

Uputstvo za  modalitetet konferencije ovdje. (link)

Copyright © 2015, InSSED. All Rights Reserved.