Prijava sažetka

Prijava sažetka

 

 • Sažetak treba poslati isključivo putem interneta.
 • Rok za slanje sažetaka je  20.januar  2015.
 • Svi sažeci moraju biti dostavljeni i prezentirani na BH jeziku i engleskom jeziku.
 • Sažetak treba temeljiti na bilo koji od tematskih područja navedenih u temama ili srodnih područja navedenih tema.
 • Kratice treba definirati kada se prvi put pojavljuju u tekstu.
 • Ne definirati ili koristiti kratice u naslovu.
 • Tablice, grafikone i druge grafike ne mogu biti uključeni u sažetak i bit će izbrisani od strane urednika.
 • Sažeci ne mogu biti duži od 3500 znakova uključujući razmake.
 • Minimalni broj znakova  da sažetak  bude prihvaćen  je 900, uključujući razmake.
 • Autori trebaju navesti koju prezentaciju preferiraju: usmenu, poster  ili virtualnu. Programsko vijeće zadržava pravo odlučivati o konačnoj metodi prezentacije.
 • Autori će imati svoje osobne pristupne kodove i lozinke, kako bi mogli uređivati svoje sažetke.
 • Nakon što se registrirate kao autor, dobit ćete potvrdu putem e-maila sa korisničkim imenom  i lozinkom kodova.
 • Nakon registracije vašeg  sažetka, primit ćete e-mail sa svojim apstraktnim id.
 • Web administraciju konferencije i pomoć u rješavanju problema i prepreka putem e-maila: inssed2015@ gmail.com
 • Za  korekcije na već podnešeni sažetak ili slanje sažetaka ostalih, treba koristiti lične pristupne kodove. Ispravak može biti samo do roka: 10. januar 2015.
 • Obavijest o prihvaćanju / odbijanju sažetka podnesenih će biti poslana putem e-pošte do 20.01. 2015.

 

 

 

Copyright © 2015, InSSED. All Rights Reserved.