Važna obavijest za učesnike Konferencije

Vijesti iz Konferencijskog ureda

Važna obavijest za sve učesnike konferencije:

Program Otvaranja Konferencije i pozvana predavanja koja su planirana za petak, 13.02.2015. godine, održat će se na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku.

Zbog velikog broja prijavljenih učesnika, Organizator je zbog nedovoljnog kapaciteta kongresne dvorane Hotela Blanca, odlučio da se programski sadržaji planirani za petak, 13.02. i subotu 14.02. održe u prostorijama Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, Ulica Aleja konzula br. 5.

 

Copyright © 2015, InSSED. All Rights Reserved.