Pored Hotela Blanca Smještaj za učesnke Konferencije InSSED 2015 i Hotelu SUNCE VLAŠIĆ!

Zbog popunjenosti smještajnih kapaciteta u Hotelu Blanca učesnici konferencije InSSED 2015 mogu rezervisati smještaj u Hotelu SUNCE Vlašić koji se nalazi u neposrednoj blizini Hotela Blanca. Upute za rezervaciju smještaja su iste kao i za Hotel Blanca.

Pogledajte rubriku  InSSED/Rezervacija smještaja. Rezervaciju  smještaja treba izvršiti preko Fakulteta kako bi mogli organizaciono obezbjediti učesnike koji budu smješteni u Hotelu SUNCE  Vlašić. Učesnici koji se ne registruju za rezervaciju preko Fakulteta ne mogu očekivati usluge prevoza i informisanje o aktivnostima unutar Konferencije.

Hotel SUNCE Vlašić možete pogledati na linku www.sunce-vlasic.com .

Copyright © 2015, InSSED. All Rights Reserved.