Teme seminara i predavači

Prvi stručni certificirani seminar za profesionalnog personalnog trenera  koji  se  prvi put organizira u Bosni i Hercegovini obuhvatit će pet tematskih cijelina koje obuhvataju područje personalnog identiteta, kondicijske pripreme, fitnesa i  prehrane.

Predavači su poznati stručnjaci iz zone personalnog treninga koji svoje iskustvo brendiraju rezulatima uspješnih i dokazanih sportista i profesionalaca sa kojima su radili i napravili vrhunske rezultate.

Predviđene teme će biti realizirane u okviru programa koji je sastavni dio Konferencije InSSED 2015.

 

Seminar je Specijal Konferencije i zauzima posebno mjesto u organizaciji  Konferencije.

1.

Brendiranje personalnosti;

prof.dr. Izet Rađo

BIH

2.

Kondicijska priprema;

prof.dr. Igor jukić

HR

3.

Program ishrane i samokontrole  u konceptu personalnosti ;

prof.dr. Edvin Dervišević

SLO

4.

Personalni  fitness programi ;

prof.dr. Lejla Šebić

BIH

5.

Praktična iskustva u radu sa vrhunskim sportistima

doc.dr. Eldin Jelešković

BIH

Copyright © 2015, InSSED. All Rights Reserved.