Teme

Opća problematika konferencije posmatrana kroz polja sporta, nauke, edukacije i razvoja:

Globalizacija

Organizacijska, pravna i financijska pitanja

Raznolikost pristupa i opredjeljenja prema ulozi žena u piramidi stvaranja rezultata

Perspektiva uspjeha kroz prepreke novih trendova i prihvatanja novih modela

Uticaj obrazovanja na percepciju uspjeha

Uticaj krize i modeli prevazilaženja

Novi projekti i inovacije

Istraživanja i veze sa primjenom u praksi i stručnom radu

Osiguranje kvaliteta kao uslov i garant uspjeha

Standardi kvalitete na nacionalnom i međunarodnom nivou

Cjeloživotno učenje

Stručno osposobljavanje

Upravljanje znanjem i iskustva

Napomena: Svaka navedena opća tema može se posmatrati kroz polje sporta, nauke, edukacije i razvoja sa užim i širim naučnim i stručnim pristupom definisana i orjentisana u odabranom polju i predstavljena u prijavljenom radu.

Copyright © 2015, InSSED. All Rights Reserved.