Upute za prezentaciju

Usmena prezentacija

Sve usmene prezentacije trebaju biti na BH jeziku i na engleskom jeziku, službenim jezicima konferencije. Vrijeme predviđeno za jedno izlaganje je 15 minuta. Preporučuje se 10 minuta za prezentaciju i max. 5 minuta za diskusiju.

Video projektor će biti na raspolaganju u dvaranama konferencije.

PowerPoint ili Adobe Acrobat (PDF) su preporućeni softver.

Poster prezentacija

Poster izložba

Svi posteri trebaju biti napisani i prezentirani na BH i engleskom jeziku, službenom jeziku konferencije.

Poster sekcije će pružiti priliku za autora da prikaže rezultate i zaključke svojih radova. Poster će biti izložene tokom konferencije.

Posteri će biti prikazani u programu konferencije.

Dimenzije i oblik

Posteri se dostavljaju prilikom dolaska autora na konferenciju na konferenciji.

Poster može biti i do 130 cm visok x širine 90 cm. Organizator će osigurati materijale za pričvršćivanje postera. Ukoliko autor želi može donjeti vlastiti materijal i za postavljanje postera.

Poster treba biti čitljiv s udaljenosti od 2 metra.

Važna obavijest o objavi

Autori čije sažeci su prihvaćeni kao poster također trebaju  predati svoj konačni rad u terminu koji je za to predviđen.

Virtualni sudionici:

Ako želite da rad bude objavljen u  InSSED 2015  publikaciji, a niste u mogućnosti prisustvovati konferenciji InSSED 2015 lično, možete se registrirati za "virtualne prezentacije".

Upute za virtualne autore

Virtualni autori trebaju dostaviti svoje sažetke za ocjenu do 10.01.2015.

Ako je prihvaćen sažetak, rad treba poslati online prije 30. januara 2015.

Virtualne  prezentacije neće biti prezentirane simultano. Virtualni autori će biti u mogućnosti predstaviti svoje radove u PowerPoint prezentacije (sa video i / ili audio). Ove prezentacije će biti učitane na web stranici  konferencije, u posebnom virtualnom dijelu, tako da će svi sudionici konferencije imati pristup prezentacijama za vrijeme i nakon konferencije.

Rok za podnošenje PowerPoint prezentacije / video je 30. Januar 2015.

Prijave trebaju biti online.

Virtualni autori mogu biti kontaktirani putem e-maila od strane sudionika konferencije u slučaju tehničkih pitanja u vezi njihove  virtualne prijave.

Virtualni autori će imati priliku skyp – predstavljanja drugog dana konferencije u okviru virtualnog konferencijskog bloka koji će biti realiziran na Edukacijskom fakultetu u Travniku.

Za skype predstavljanje virtualni autori trebaju izvršiti prijavu do 30. januara 2015.

Sažeci i radovi će biti uključeni u InSSED 2015 publikacijama.

Virtualni sudionici se trebaju prijaviti online prije 20 januara 2015.

Registrirani virtualni autori će dobiti kopiju InSSED 2015 sažetaka  i potvrdu o sudjelovanju što će im se dostaviti putem e-maila nakon održane konferencije.

Copyright © 2015, InSSED. All Rights Reserved.