Tehničko uputstvo

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Poštovani autori,

Shodno Konferencijskim oblastima koji su objašnjeni u I (prvom) Pozivu donosimo vam Tehničko uputstvo za pripremu, slanje i prezentaciju vašeg rada na 2. međunarodnoj konferenciji iz oblasti sporta, nauke, edukacije i razvoja, InSSED 2016. Rad će se vrednovati i prihvatati  u odnosu da li odgovara intenciji konferencije i njenim oblastima. Svaki autor snosi odgovornost za etičnost prijavljenog rada.

PRIJE SLANJA RADA- PRIJAVA ZA UČEŠĆE

Prije slanja rada potrebno je izvršiti Registraciju. Obrazac za registraciju možete preuzeti na stranici www.inssed.com pod nazivom „Obrazac za registraciju“.

PISANJE RADA- UPUTSTVO

Preporučuje se da se autori pridržavaju forme koja uključuje: Sažetak, Uvod, Problem i cilj, Metode, Rezultati, Rasprava i zaključak, Literatura, Abstract. Ova preporuka ne obavezuje autore priloga, ali olakšava put do publiciranja i kasnijeg lakšeg razumijevanja materije.  Rad nije ograničen veličinom, ali ne bi trebao prelaziti 7 stranica ukoliko želite da naknadno bude objavljen u međunarodnom časopisu Sport Science.  Font teksta je Verdana 9, naslovi u tekstu bold 9, prored 1, obostrano poravnanje teksta, kreirano u 2 kolone. Naslovi su font Verdana 10, autori 9 bold, institucije autora 9 italic (Univerzitet, Fakultet i Država iz koje dolaze). Očekivana veličina je 12.000 znakova bez tabela i slika (izuzetno 14.000). Sve tabele trebaju biti standardne (npr. MS Excel) po APA standardu i prolagođene koloni, a slike, fotografije i druge ilustracije u vektorskom formatu ili rezoluciji koja osigurava kvalitetnu štampu (600 dpi).

Navodi i reference:

Navodi literature, kao i drugi oblici formatiranja teksta, bit će prihvaćeni po APA standardu (American Psychological Association), prevedeni na engleski sa navodom originalnog jezika u zagradi.

Važna napomena za autore:

Svi oni radovi koji budu ocjenjeni kao ekselentni u smislu astrakta imat će priliku da objave ekstenzo rada u međunarodnom časopisu Sport Science. Ostali apstrakti učesnika koji budu prijavili i izložili isti bit će štampani u zborniku InSSEDA 2016.

Rokovi:

Rok za slanje asptrakta: 15. Oktobar 2016. god. ( bosanski i engleski jezik)

Rok za slanje kompletiranog rada: 01. Novembar 2016. god.

Način slanja rada:

Apstrakt i Gotov rad se šalje isključivo u elektronskom obliku (e-mail: info@inssed.com ). Apstrakt ili Gotov rad imenovati formom: Ime_Prezime_Oblast -Bez titula u imenovanju rada za slanje.

Molimo da u Subject e-mail napišete : Prijava rada_ apstakt ili Prijava rada_gotov rad.

Način izlaganja:

Rad se izlaže u Power Pointu,  Izlaganje počinje sa apstraktom uz nastavak kratkog objašnjenja metodološke forme i dobivenih rezultata, do 10 minuta,  na bosanskom ili engleskom jeziku.

Prezentaciju poslati na vrijeme, do 01. Novembra isključivo na e-mail; info@inssed.com , imenovati je formom: PP_Ime_Prezime_Oblast.

*Napomena: Radovi koji ne ispunjavaju uslove ili je za njih potrebna dodatna konsultacija bit će vraćeni autoru s upozorenjem o radnji koju je potrebno poduzeti.

Način plaćanja:

Kotizacija se uplatom na broj žiro računa Edukacijskog fakulteta, Univerziteta u Travniku:

a) Kotizacija od 50EUR ( za autore iz BiH)

b) Kotizacija od 100 EUR ( za autore van BiH)


a) Ukoliko uplatu vršite iz BIH:

Unicredit Bank d.d. Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar

Broj računa:3386702218858829

b) Ukoliko uplatu vršite iz inozemstva:

Unicredit Bank d.d. Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar

Broj računa:  SWIFT: UNCRBA22  IBAN: BA393386704818973317

c) Prilikom dolaska na konferenciju.

*** Kotizacije su oslobođeni studenti takmičarskog dijela Kreativne radionice " Od ideje do realizacije" .

*Važna napomena!

Kotizacija se plaća za svakog učesnika koji će prisustvovati na Konferenciji InSSED 2016. dok se za virtualnu prezentaciju plaća jedna kotizacija za    jedan prijavljeni rad bez obzira na broj autora na prijavljenom radu.

InSSED 2016 je mjesto gdje počinje druga dimenzija naše zajedničke vizije. BE (TE&P), Top-gallant, Excellent and Prestige!

 

Copyright © 2015, InSSED. All Rights Reserved.