Kontakt konferencije

InSSED 2016

Web: www.inssed.com

Email: info@inssed.com

Predsjednik organizacionog odbora: Mr. sci. dr. Nihad Selimović

Predsjednik naučnog odbora: Prof. dr. Izet Rađo


MENADŽERICA KONFERENCIJE:  doc.dr.sci. Amra Tuzović:

Email: amra.unt@gmail.com

mob: +387 61 225 299

 

Projekt menadžerica konferencije: mr Maja Đurić

Konferencijski ured

mr Dženan Kos, voditelj ureda

e- mail: dzenan.kos@eft.ba

mr Irmela Mujkić, članica

Selma Šeta, BA, članica

 

TIMOVI KONFERENCIJE InSSED 2016:

Tehnički Tim i Tim podrške:

mr Jasmin Hrnjić, vođa tima

e-mail: jasminhrnjic@gmail.com

PR Tim:

mr Emina Terzić, PR konferencije

e-mail: emina79@gmail.com

PRESS Tim konferencije:

mr Amela Bajric

e-mail: bajric_amela@hotmail.com

Inženjering Tim Konferencije:

mr Maid Omerović, voditelj Tima

e-mail: maid.omerovic@gmail.com

Aljo Delić, koordinator Tima

e-mail: aljo.delic@sapna.ba

Jasmir Smailbegović, grafički asistent Tima

e-mail: jasmir.smailbegovic@gmail.com

Studentski Tim konferencije:

Šejla Smajić, koordinatorica studenata

 

ORGANIZATORI :

Edukacijski fakultet Travnik Univerziteta u Travniku

Web: www.eft.ba

Email: info@eft.ba

Tel: +387 30 540 876

Udruženje za istraživanje, edukaciju i razvoj "NIA"

Web: www.nia.ba

Email: info@nia.ba

Olimpijski komitet BiH

Web: www.okbih.ba

Email: okbih@okbih.ba

Tel: +387 33 226 414

 

PARTNERI :

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

Web: www.fasto.unsa.ba

Email: dekanat@fasto.unsa.ba

Fakultet sporta i fizčkog vaspitanja, Univerzitet Novi Sad

Web: fsfvns.rs

Email: fsfv@uns.ac.rs


 

Copyright © 2015, InSSED. All Rights Reserved.